Marna chahha toh mujhe qatil na mila, Mere dard me koi mujhe shamil na mila. Ab kyun kisi ki talaash me jaun kahin, Mera dil he pyar ke