Lavish Dine Address: Main Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Jamal,Near Millienium mall City: Karachi Province: Sindh Country: Pakistan   Phone #: (92-21) 3-460-1406, 3-457-0423   Website: http://lavishdinerestaurant.com/