Molvi sahab (bache se): “Parho beta H se halwa! han shabash halaq se nikalo, Halwa”. Bache ke maan ne andar se ghabra ke kaha.. ”Molvi sahab! Aap bache